Fietsen-met-GPS – Resultaten

Inventarisatie binnen de vereniging naar de behoefte aan informatie over GPS.

Zoals je kon lezen in de nieuwsbrief van 14 november hebben we als activiteiten commissie een enquête gedaan onder onze leden naar de interesse voor Fietsen-met-GPS.

In totaal hebben er 31 leden de enquête ingevuld. Dit is precies 1 meer dan het verwachte aantal respondenten, dus zover al een succes! Iedereen die de enquête heeft ingevuld, alvast bedankt hiervoor. Hieronder kun je de resultaten downloaden als PDF of op de rest van deze pagina online lezen.

Resultaten downloaden als PDF

Inhoudsopgave

Inleiding

Meerderheid gebruikt navigatie systeem

Navigeren vinden de meesten lastig

Zoeken, downloaden, plannen van routes

Hulpmiddelen bij het plannen van routes

Opnemen en analyseren van ritten

Trainen met behulp van GPS

Waar is nu behoefte aan?

En nu, wat kun je verwachten?

Meerderheid gebruikt navigatie systeem

Van de respondenten die al een GPS apparaat hebben heeft 85% een navigatie systeem en 15% gebruikt (ook) zijn smartphone.

 

image003image005

 

Onder de gebruikers van een GPS wordt meer op mountainbike gereden dan op de racefiets, enkelen gebruiken hem ook tijdens het wandelen of op de toerfiets.

Een grote meerderheid binnen de groep met een navigatie systeem heeft een Garmin, verder worden en Mio en Teasi gebruikt.

Terug

Navigeren vinden de meesten lastig

Wat opvalt is dat een meerderheid het lastig vindt om met zijn GPS te navigeren en zelfs een deel nog nooit zijn GPS heeft gebruikt om te navigeren. Waarbij het blijkbaar weer niet erg veel uitmaakt welk merk navigatie systeem of smartphone je gebruikt, bij alle soorten is ongeveer hetzelfde beeld zichtbaar. De aantallen en verschillen uit deze steekproef zijn te klein om te concluderen dat het ene apparaat veel makkelijker is dan het andere.

image009

image011

Terug

Zoeken, downloaden, plannen van routes

De meesten navigeren op basis van routes die ze hebben gevonden op het internet of zelf hebben opgenomen. Ondanks dat het merendeel van de mensen het lastig vindt om te nagiveren met de GPS, geeft toch ook meer dan de helft aan zelf routes te plannen. Iets minder dan de helft gebruikt de meegeleverde software of bijbehorende website.

Enkele navigatiesystemen hebben tegenwoordig ook de zogenaamde ‘Surprise Me’ of ‘Round Trip’ mode, hierbij bedenkt het navigatiesystem zelf een route. Van de respondenten maakt 29% hier gebruik van. Hierbij valt ook op dat een aantal mensen met soortgelijke merken en modellen deze functie niet gebruiken.

De website ‘www.gpsies.com‘ wordt met afstand het meeste gebruikt om via het internet routes te zoeken, te downloaden en ook om zelf routes te plannen.

De geïnstalleerde software biedt qua mogelijkheden om routes te plannen vaak toch wat krachtigere functies, bijvoorbeeld: om uit een bibliotheek van verzamelde routes en tracks stukjes te knippen en samen te voegen waardoor nieuwe routes ontstaan; of om routes in meerdere lagen of segmenten op te bouwen.

image019

Hierbij worden Garmin BaseCamp en MapSource het meeste gebruikt, maar net als Mioshare, zijn dat programma’s die gebonden zijn aan het navigatie systeem dat je hebt. Daarentegen is Mapyx Quo een gratis applicatie met gratis kaarten, die met alle GPS apparaten kan samenwerken (te downloaden van www.mapyx.com).

Terug

Hulpmiddelen bij het plannen van routes

Satellietbeelden:

Bijna iedereen (81%) die routes  plant, gebruikt naast de software/website ook satelliet-beelden van bijvoorbeeld google earth of google maps.

http://maps.google.nl/

 image021
Street View:

Iets minder dan de helft (45%) gebruikt daarnaast ook Street View, om ter plaatse te kijken hoe de situatie er uit ziet.

http://www.street-view-maps.nl/
http://maps.google.nl/

image023

 image025
Heat Maps:

Tot nu toe kende blijkbaar niemand Heat Maps. Dit is een techniek waarbij miljoenen GPS routes van miljoenen mensen over de hele wereld worden gecombineerd. Plaatsen waar veel gefietst wordt zijn rood, waar af en toe gefietst wordt zijn donker blauw, en waar sporadisch gefietst is zijn licht blauw. Hierdoor worden mooie paadjes zichtbaar.

http://labs.strava.com/heatmap

 image027

Terug

Opnemen en analyseren van ritten

Van de respondenten die al een GPS apparaat hebben neemt 68% vrijwel alles op, 20% zo af en toe een bijzondere tocht en 12% neemt nooit een rit op.

Van de personen die enkele of alle ritten opnemen, doet bijna iedereen dit om de rit nog een keer na te kunnen fietsen. Twee derde analyseert de rit achteraf, voor het bijwerken van reeds bestaande routes of als hulpmiddel om te trainen. Een kleine groep deelt zijn ritten op sociale media via strava.com, Facebook en/of Twitter.
Terug

Trainen met behulp van GPS

Van alle leden die de enquête hebben ingevuld, zijn er maar 3 die geen interesse hebben in het trainen met behulp van GPS, maar het grootste deel doet het nu nog niet. Ongeveer een kwart kijkt tijdens het fietsen naar de statistieken op zijn GPS apparaat, zoals bijvoorbeeld afgelegde afstand of gemiddelde snelheid. Gericht trainen op basis van schema’s of gezette doelen doet 20%.

Om gericht te kunnen trainen is met name een hartslagmeter belangrijk, maar ook een cadancemeter biedt wat extra’s. Een deel van de mensen heeft technisch al de mogelijkheden in huis. Op basis van het GPS signaal kan de hoogte worden afgeleid, maar steeds meer GPS apparaten hebben een ingebouwde barometrische hoogtemeter, deze zijn veel nauwkeuriger. Dit helpt niet direct tijdens het trainen, maar het aantal hoogtemeters is wel een indicator in hoe zwaar een rit is geweest.

Terug

Waar is nu behoefte aan?

Hieronder is te zien waar zoal behoefte aan is binnen de vereniging met betrekking tot fietsen met GPS ondersteuning in relatie tot hoe ervaren men al is met fietsen met GPS. Deze cijfers kunnen wat verschillen van voorgaande details, omdat het bijvoorbeeld goed mogelijk is dat iemand die al routes zelf maakt, toch nog meer wil leren over het maken van routes. Ook kan het zijn dat iemand die al een GPS apparaat heeft, ook interesse heeft in de aanschaf van een ander/nieuwer model.

Zo valt te zien dat de leden die reeds goed overweg kunnen met hun GPS, beter willen worden met het maken van routes, een plek zoeken om routes te delen en beter willen trainen en analyseren van ritten.

De behoefte van de groep met een beetje ervaring overlapt voor het grootste deel, maar bij hen is er ook een grote behoefte aan hulp van iemand met hetzelfde apparaat, hulp met zoeken van routes en het delen van ritten of routes op sociale media.

In de groep met niet of nauwelijks ervaring is de behoefte naar informatie over de aanschaf van een GPS apparaat het grootste en verder een brede interesse naar eigenlijk alles.
Terug

En nu, wat kun je verwachten?

Qua informatie voor de aanschaf van een GPS apparaat, op de Oriënteren voor aankoop pagina een verzameling aan tips en trucs die uit de enquête naar voren zijn gekomen. We kunnen ons als vereniging niet uitspreken dat je merk X en model Y zou moeten kopen, daarvoor zijn de verschillen in mogelijkheden en kosten te groot en gaat de ontwikkeling te snel. Er staat ook nog een pleidooi voor het gebruik van je smartphone als GPS apparaat.

Op de achtergrond wordt er al gewerkt aan een centrale plek voor de routes op onze website, maar als je ondertussen een plaats zoekt voor je eigen ritten kun je overwegen om gpsies.com te gebruiken. Deze site wordt verreweg het meest gebruikt onder de leden die gereageerd hebben op deze enquête.

Voor de andere zaken zullen we kijken of het handig is om workshops, clinics en/of informatie avonden te organiseren. Deze zullen waarschijnlijk niet voor iedereen in de meest voor de hand liggende volgorde plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat het voor iemand die net een GPS apparaat heeft gekocht simpelweg te lastig is om bij eenzelfde workshop aan te schuiven waar een aantal doorgewinterde route-planners ervaringen willen delen. Het is beter om dit in kleinere groepjes te doen. Als daar voldoende animo voor is, kunnen we mogelijk een aantal van deze activiteiten een of twee keer per jaar organiseren.

… wordt vervolgd!

Terug