Rabobank Club Support

Net als voorgaande jaren stelt de Rabobank € 400.000,- beschikbaar voor verenigingen en stichtingen die bij de bank bankieren. Rabo Club Support is de nieuw vorm van Hart voor de Achterhoek. Toerclub Velocé doet dit jaar ook weer mee, in 2019 hebben een mooi bedrag opgehaald.

De leden van de Rabobank bepalen welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom, jouw stem is geld waard! Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting mag worden uitgebracht.

Wat moet je als Velocé lid doen: